Första sidan

Rosenmetoden

T R E

Taktil stimulering

Bachdroppar

Symbolvisualisering

Dödelsen

Om mig

Kontakt

Mottagning

Litteratur

Länkar

T R E: Trauma/Tension Releasing Exercises

Djuren kan det! Barnen har lättare för det än vuxna! Ofta gör kroppen det av sig själv efter akuta, skrämmande situationer. Den börjar skaka och darra inifrån. Vi har tyvärr lärt oss att stoppa det. Vi är alla födda med en naturlig förmåga att skaka oss fria och trygga igen efter trauma och stress. Vi behöver bara påminnas om att det är ok, och lära kroppen att komma igång med att skaka. Ett enkelt, naturligt sätt att göra sig av med stresshormoner och spänningar.

T R E utvecklades för att bearbeta svåra trauman och har visat sig vara lika effektiv vid stress på  alla nivåer. Det är en självhjälpsmetod med en serie enkla kroppsövningar som hjälper kroppen att släppa fram dessa neurogena skakningar. Allt från vad som orsakats av vardagsstress till PTSD = posttraumatiskt stresssyndrom (på engelska -stress disorder)

Enkel att lära och att göra själv vid behov eller några gånger i veckan eller dagligen, som du väljer själv. Du lär dig att göra T R E övningarna vid ett tillfälle, i grupp eller enskilt så att du kan använda metoden själv. För de flesta är det bra med en eller ett par uppföljningar för att komma igång ordentligt.

T R E är mycket intressant att kombinera med Rosenmetoden. Jag har aldrig tidigare saknat något komplement till Rosenmetoden, men har varit frustrerad över en särskild muskel som är svår att nå, nämligen Psoas, höftböjaren.  T R E fokuserar på just Psoas. Det är den första muskel som reagerar vid rädsla. T R E övningarna når den och sätter den i darrning så att den masserar sig själv där djupt inne i bäckenet. En rätt lustig och behaglig känsla. Darrningarna och skakningarna sprider sig sen i kroppen, först till de skelettnära musklerna och vidare till de stora muskelgrupperna, allt eftersom spänningarna släpper.

T R E är en hjälp att lätta på de emotionella laddningar som gör att känslor upplevs som svåra eller hotfulla att släppa fram. Med Rosenmetoden kan sedan de som önskar, gå djupare tillsammans med en terapeut och nå kontakt med de känslor som hållits tillbaka av den
tidigare laddade spänningen.

Jag uppskattar dessutom att T R E är en självhjälpsmetod som de allra flesta kan praktisera utan medverkan av en terapeut.

 

En session tar två timmar.

Fullt pris är 750 kronor. För privatpersoner ingår momsen i det priset

Det finns möjlighet att få upp till 2/3 rabatt. Du betalar vad du själv väljer mellan 250 och 750 kronor utifrån vad du har råd med och tycker är ett bra pris för dig.

www.traumaprevention.com